ภาษี (tax) ม.1 ตอนที่ 2

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2564

เงินได้สุทธิ (บาท)อัตราภาษีภาษีสูงสุดในแต่ละขั้นภาษีสะสมสูงสุดในแต่ละขั้น
1 – 150,000ได้รับยกเว้น
150,001 – 300,0005%7,5007,500
300,001 – 500,00010%20,00027,500
500,001 – 750,00015%37,50065,000
750,001 – 1,000,00020%50,000115,000
1,000,001 – 2,000,00025%250,000365,000
2,000,001 – 5,000,00030%900,0001,265,000
5,000,001 ขึ้นไป35%

ในปีภาษี 2564 ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกที่เงินได้ทั้งหมด 4 คนประกอบด้วย

                              สมชายมีเงินได้สุทธิ           97,000 บาท

                              สมหญิงมีเงินได้สุทธิ         165,000 บาท

                              สมศักดิ์มีเงินได้สุทธิ           350,000 บาท

                              สมทรงมีเงินได้สุทธิ           800,000 บาท

จงหาว่าแต่ละคนต้องเสียภาษีเท่าไร

อ่านต่อเพิ่มเติมใน ภาษี ม.1 ตอนที่ 3

Scroll to Top