ความสัมพันธ์ของด้านบนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

นักเรียนสามารถปรับความยาวด้านได้โดยการลากจุด A และจุด C

Scroll to Top