ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ม.2

ในบทนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้สมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉากและความสัมพันธ์ของด้านประกอบมุมฉากและด้านตรงข้ามมุมฉากผ่านทฤษฎีบพีทาโกรัส (Pythagoras Theorem)

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้ในการแก้ปัญหา

Scroll to Top