การเขียนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน

บทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการแปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน ขั้นตอนการแปลงทศนิยมซ้ำโดยการตั้งระบบสมการ รวมถึงการแปลงทศนิยมซ้ำโดยใช้สูตรลัด

การเขียนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนโดยการตั้งระบบสมการ

การเขียนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนโดยการใช้สูตรลัด

(รออัพเดท)

Scroll to Top