คณิตศาสตร์ ม.2

การหาค่ารากที่สองโดยวิธีการแยกตัวประกอบ

เรียนรู้เทคนิคการหาค่ารากที่สองโดยวิธีการแยกตัวประกอบ (แผนภาพต้นไม้) ทั้งแบบแยกลงตัวและไม่ลงตัว

การหาค่ารากที่สองโดยวิธีการแยกตัวประกอบ Read More »

Scroll to Top